Over ons

De stichting Tijd(s)lijn is opgericht met als doel het ontplooien, bevorderen, initiëren, coördineren en organiseren van (culturele) activiteiten en (culturele) projecten op het terrein van kunst, muziek en theater alsmede het  verrichten van handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

We willen dit bereiken door:

a. het mede initiëren en ontwikkelen van projecten met een culturele doelstelling;
b. het produceren van theaterstukken, het geven en organiseren van lezingen en het
ondersteunen van culturele initiatieven.

Tijd(s)lijn bestaat uit 3 enthousiaste leden die hun sporen verdiend hebben in de theater, evenement en businessbranche.

Veronique Wijermars (bestuurssecretaris)

Veronique is een uitgesproken organisator. Ze lijkt boven de organisatie te ‘zweven’, waarbij ze niet alleen het grote geheel maar ook alle kleine details nauwlettend in de gaten kan houden. Veronique signaleert niet alleen maar kan ook, door haar enorm netwerk en haar creativiteit, snel en adequaat zaken oplossen. Haar interesse in muziek en theater kwam tot bloei bij Musicalgroep Stardust uit Nijverdal. Veronique (Veer voor vrienden) functioneerde daar met succes drie jaar lang als regieassistente en als vervanger van de regisseur. Als lid van een cabaretgroep , heeft ze haar talent voor schrijven en spelen ontdekt. De teksten van Veronique zijn origineel en zeer humoristisch. Theater en muziek zijn een rode draad, werken in het Nijverdalse theater ZINiN en als horecacoördinator werkzaam op grote muziekfestivals.
Belangrijk voor haar is vooral dat iedereen gelijk is, en gelijke kansen krijgt. Maar vooral ook mensen stimuleren om hun kansen te benutten!!

 

Jan Schipper (penningmeester)

Jan Schipper heeft zijn netwerk in verschillende disciplines van het dagelijkse leven van werken en vrijetijdsbesteding. Hij heeft opleidingen gevolgd in de financieel administratieve hoek, communicatiewetenschappen (o.a. master advanced in NLP) en business administration in high tech. Hij heeft gewerkt in de accountancy, en was lang werkzaam als project controller bij een internationaal opererende universiteit. Ook was hij actief als externe sparring partner, business coach en interim-directeur voor familiebedrijven en is nu nog eigenaar van een internationaal actief ingenieursbureau op het gebied van Geo-informatie. In zijn vrije tijd is hij al jaar en dag actief als bestuurslid (voorzitter of penningmeester of secretaris) bij verschillende stichtingen op het gebied van onderwijs en vrijetijdsbesteding. Hij heeft veel ervaring met het organiseren van allerlei soorten evenementen, met name seminars en internationale conferenties. Door deze ervaringen denkt hij met veel plezier een goede bijdrage te kunnen leveren aan het welslagen van de doelstelling van Stichting Tijd(s)lijn.

 

Fred Hoskens (voorzitter)

Fred Hoskens heeft scheikunde en bedrijfskunde gestudeerd. Hij heeft zich beroepshalve gespecialiseerd in de levensmiddelentechnologie. Daarnaast heeft hij altijd een grote affectie gehad voor theater, fotografie en film. In zijn jongere jaren heeft hij zich bezig gehouden met straat- en kindertheater. Na het opheffen van de groep heeft hij als afsluiting een korte speelfilm gemaakt: ‘Een stille ontmoeting’. Gedurende een periode van 10 jaar is hij voorzitter geweest van het Filmhuis in Almelo en was bestuurslid van een stichting die een klein theater in Almelo exploiteerde. Bij de oprichting van de stichting Tijd(s)lijn is hem gevraagd het voorzitterschap van het bestuur op zich te nemen. Deze functie heeft hij direct met veel plezier aanvaard en tot op heden met grote voldoening.

 

 

De stichting is opgericht in samenwerking met notariskantoor Holscher & Davids.